СВЕТЛОЗАРА ХРИСТОВА

Изпълнителен Директор

Светлозара Христова е родена във Варна, завършва френска гимназия, а впоследствие и специалност Културология в СУ Климент Охридски. Още по време на следването си започва активните си занимания с културни политики и културен мениджмънт в различни неправителствени организации и културни институции (като Фондация Пайдея, Сдружение По действителен случай, Център за култура и дебат Червената къща). Любовта й към родния й град и вярата, че културният живот в България се нуждае от децентрализация я връщат във Варна, където с екип от верни съмишленици учредяват Фондация за културно развитие СИДЕЯ. Светлозара участва като външен експерт в екипа на проекта Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019, като външен оценител на Програма BG08 Културно наследство и съвременни изкуства към Министерство на културата. Светлозара е канена като лектор в различни граждански инициативи, сред които Форум за иновации и култура на споделянето (Велико Търново, 2016), Форум Ключ (Варна, 2015), годишната конференция на Българска фестивална асоциация (Варна, 2014).

RADAR е голямото предизвикателство, с което се заема, защото България се нуждае от артистични формати, които да провокират възприятията на аудиториите и да функционират като живи платформи за обмен на идеи и добри практики от света.