ЮЛИЯ РАДАНОВА

Адвокат

Юлия е адвокат и медиатор, практикуващ в областта на търговското, облигационното, инвеститорското, енергийното и правото на ЕС. Завършила е Софийски Университет, магистър право с диплома за английско и европейско право от British Law Centers в сътрудничество с университета в Кеймбридж. Регистриран медиатор в единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието със специализация по Международни търговски спорове. Притежава диплома за преговори и медиация от университета в  Харвард.

Практиката й включва представителство в съдебни и извънсъдебни спорове, консултиране на клиенти в областта на енергийниите регулации в сферата на възобновяемите енергийни източници на национално и европейско ниво, експертен анализ за корпоративното преструктуриране с цел данъчни и правна оптимизация на различни търговски сделки. Юлия е активен член на професионалната асоциация на Медиаторите в България, член на Европейската мрежа на медиатори и съдия в състезанието по Международната търговска медиация към международната търговска камараПариж. 

Юлия е активен поддръжник на различни културни, художествени и дизайнерски организации, предоставяйки им правни консултации.