SOMAPHONY

Вълнуваща част от съпътстващата програма на RADAR тази година е участието на Антони Райжеков – интердисциплинарен артист, който работи с музика, театър и дигитални изкуства и ги преоткрива, създавайки иновативни комбинации помежду им.

На 5-ти август той ще изнесе лекция на тема „Визуална музика“, а след това ще представи авторския си проект SOMAPHONY – биоелектронно аудио-визуално изпълнение, изследващо връзката между човешко тяло, технологиите и музиката. Идеята на проекта ще бъде предадена на публиката чрез австрийската актриса и перформър Катарина Кьолер, която ще се превърне в жива медия на сцената на RADAR.

Днес отново ви зареждаме с вдъхновение с поредното RADAR интервю – специално за феновете на фестивала на нашите въпроси отговарят Антони Райжеков и Катарина Кьолер от SOMAPHONY.

RADAR Beyond Music Festival има за цел да представи музикални проекти, които се срещат с разнообразни артистични форми. По какъв начин, според Вас, подобно взаимодействие между изкуствата може да бъде обогатяващо за публиката и за самите артисти?

Катарина: Смесването на различни медии дава по-широки възможности за артистична експресивност. За публиката това е едно много-сетивно преживяване, в което се размиват границите между различните дисциплини в изкуството.
Антони: Смятам, че съвременните медийни изкуства не са достатъчно представени в публичното пространство в България, подобни събития, като RADAR Beyond Music Festival, дават възможност на българската публика да се срещне с част от съвременните тенденции в електронната музика и медии, което е чудесно.

Разкажете ни за мотивацията си да реализирате Вашия проект. Можехте ли да не направите този проект?

Антони: Трудно е да откажеш на Интел. За нас това бе едно интересно и плодотворно сътрудничество, в което имахме пълна артистична свобода.
Катарина: Вероятно без поканата на Интел проектът SOMAPHONY нямаше да бъде реализиран, но ние щяхме да продължим нашето сътрудничество в рамките на първия ни проект 10VE.

Ако трябваше да поставите част от работата си в капсула, която да бъде отворена след 20 години, какво бихте поставили?
Катарина: Моите ръкописи.
Антони: Интернет е подобна капсула и трябва да се борим да остане свободен и независим.

2017-та е годината на… ?
Катарина: Промяна.
Антони: Крачка напред.

Кога музиката e отвъд?
Катарина: Когато човек си позволи да мине отвъд с нея.
Антони: Когато те пренесе в друго време-пространство, когато има по-дълбок смисъл и интелектуално измерение, когато се превърне в платформа за дискурс.

Кой е личният Ви радар?
Катарина: Нямам радар.
Антони: Моята интуиция и безспирния опит за продуктивен баланс между скептицизъм и въображение.

Как влияят технологиите върху изкуството днес?
Катарина: Технологиите проникнаха в нашия живот до степен, в която дори и да не са част от една артистична практика, те трябва да бъдат взети предвид.
Антони: Ще си позволя да цитирам откъс от Пол Валери, който пише още през 1931 в „Le Conquete de l’ubiquite“: „…за последните двадесет години, нито материята, нито пространството или времето са това, което са били от незапомнени времена. Ние трябва да очакваме велики иновации, които да трансформират изцяло технологията на изкуствата, и като резултат да афектират артистичната инвенция сама по себе си, и вероятно дори да провокира огромна промяна в нашето фундаментално разбиране за това, какво е изкуство.“

Каква е ролята на импровизацията във Вашата работа?
Катарина: Структурната импровизация е ключов елемент в нашата работа.Тя дава свобода за спонтанни решения на сцената в интеракцията между инструмент и изпълнител. В нашата артистична практика ние сме фокусирани върху действието „тук и сега“.
Антони: Моите корени са в театъра, музиката и технологиите, в последните 10-тина години работя активно в областта на пърформънса и генеративните аудио-визуални медии, където сцена, публика и изпълнители са свързани в единно сетивно пространство, в което всичко се случва в момента – „тук и сега“. Подобен подход естествено включва структурната импровизация като средство в арсенала на „живото изкуство“.

Какво да очакваме от Вас във Варна?
Катарина: Това зависи от моето ниво на стрес.
Антони: Да, изцяло зависи от био-сигналите на Катарина, тъй като те контролират аудио-визуалната композиция посредством специални сензори. Надявам се Варна да й хареса.