IDMT_2

В четвъртото си издание фестивал RADAR отново ще зарадва феновете на електронната музика, представяйки съвременни проекти, отразяващи влиянието на технологиите върху нея. На 4-ти август музикантите от българския аудио-визуален проект IDMT ще ни отведат на панорамна звукова разходка, разчитайки на силата на импровизацията и умението да моделират пространствено-времевите измерения чрез своята музика.

Продължаваме да ви запознаваме отблизо с личностите, с които ще се срещнем в рамките на RADAR тази година – Kliment, Cinnamint и Miminaleye ни разказват повече за своя проект IDMT, ролята на импровизацията и умението да създават музика извън традиционно установените норми.

RADAR Beyond Music Festival има за цел да представи музикални проекти, които се срещат с разнообразни артистични форми. По какъв начин, според Вас, подобно взаимодействие между изкуствата може да бъде обогатяващо за публиката и за самите артисти?

Разнообразие от съвременни артистични форми би имало за цел да предложи на публиката една различна и значително по-абстрактна гледна точка, която да контрастира с настоящата интензивно налагана от медиите (преднамерено, бизнес) и социалните мрежи (“органично”, но също и бизнес).

Разкажете ни за мотивацията си да реализирате Вашия проект. Можехте ли да не направите този проект?
Idmt е проект, случил се по крайно естествен начин, в някакъв смисъл да, бил е неизбежен, и тримата сме крайно увлечени в музика и аудиовизуални преживявания, както и много близки приятели.

Ако трябваше да поставите част от работата си в капсула, която да бъде отворена след 20 години, какво бихте поставили?

Компютър, който може да функционира офлайн (с някоя стара но стабилна операционна система), колони и генератор (хибриден, вода, слънце, масла и.т.н), софтуер за музика.

2017-та е годината на… ?

Една от малкото, чийто номер е просто число, но за сметка на това много сложна. Година на действието, усилен труд, промените, които ще определят света в идните десетилетия…

Кога музиката e отвъд?

Когато е сътворена и консумирана с внимание и без предразсъдъци, в точния момент и подходяща среда.

Кой е личният Ви радар?

Невидима машинка със сложен и често неразгадаем алгоритъм, улавящ енергията на всички обичани същества, растения, предмети, явления и абстракции във времето, пространството и въображението.

Как влияят технологиите върху изкуството днес?

Както във всички сфери, така и изкуството бива обогатявано непрестанно с нови форми, които технологиите предоставят. Изменения в публичното поле, предоставящи възможност за всеки да публикува музиката си в определени кръгове, допринасят за надграждането на теченията в съвременното изкуство от вкъщи. Същевременно се отварят нови пространства за споделяне на посредственост и нонсенс, което в близко бъдеще неминуемо ще наложи преразглеждане на понятието „изкуство“.

Каква е ролята на импровизацията във Вашата работа?

Този проект е сам по-себе си импровизация в отношение на преживяване на звуци (и визия) във време-пространство. С други думи, повечето елементи и комбинации са предварително подготвени, но тяхното протичане във времето не е.

Какво да очакваме от Вас във Варна?

Потапяне, флуиди, трансцедентално пътуване, кибер-кино, ментално изживяване, черна дупка.