Студенти МИОСветлозара Христова (изпълнителен директор на фестивал RADAR) и Виолина Николова (мениджър комуникации на фестивала) изнесоха лекция „Лидерство, иновации и нови организационни модели“ по покана на ръководството на катедра Международни икономически отношения. Те имаха възможността да поговорят със студентите от специалността за новите лидери, за ролята на жената на ръководни управленски позиции, за видовете иновации и ключовите стъпки, които гарантират успеха на една идея. С това събитие стартира една нова платформа за обмен на знание и опит в Икономически университет-Варна в рамките, на която настоящите студенти ще могат да се срещат с хора от практиката, както и с техни колеги, успешно реализирали се в различни сектори. Радваме се, че бяхме първи гости на инициативата и пожелаваме успех на екипа й!