Благодарни сме за всяко получено дарение, независимо колко голямо или малко е то. Даряването за RADAR Festival Beyond Music става лесно чрез банков трансфер.

Нашите данни са:

Име на банката: Първа инвестиционна банка
Име на титуляря: Фондация СИДЕЯ
IBAN: BG70 FINV 9150 1214 9383 19
BIC: FINVBGSF
Основание: Дарение за фестивал РАДАР

Моля, свържете се с нас, ако се нуждаете от повече информация, за да направите своето дарение, на следния електронен адрес radar-festival@mail.com.