Студио Отайка е артистичен бином от двама професионални артисти, които работят с нови медии и в сферата на аудиовизуалните и дигитални изкуства. Стефан и Анна са родени в София, но живеят в Париж. Единият се занимава с музика под псевдонима Mr.Smiff, а другият с визуални изкуства.

RADAR Beyond Music Festival има за цел да представи музикални проекти, които се срещат с разнообразни артистични форми. Кога открихте за себе си, че вашето изкуство не ви стига или с други думи – кога в радара ви влезе мултидисциплинарността?
Всеки за себе си има дългогодишен опит в различни артистични сфери – кино, театър, танц. Мултидисциплинарност никога не е липсвала. Предизвикателството е в това как обединяваме уменията и знанията си в хомогенна форма.

Мотивацията за вашия проект в три думи?

Експеримент, откриване на липсващите връзки, нови езици.

До колко артистичната ви работа е неизбежност?

Ние сме неизбежно обременени наследствени артисти, които не познават друга среда и които са избрали изкуството за своя професия.

Ако можехте да творите в поне още една форма – коя би била тя?

Някой ден е вероятно да пробаме да си сменим местата.

2023-та е годината ви на … ?

Годината, в която продължаваме.

When is music beyond?

Винаги се стремим музиката да е отвъд. Отвъд стилове и рамки, отвъд самата музика, която да среща и да създава нови форми. Освен това с музика се стига много по-лесно навсякъде.

Studio Otaika

Кой е личният Ви радар?

Вдъхновението ни е резултат от дългогодишни наслагвания, търсения, провокации, пътувания във времето и пространството. Локализираме идеите си спонтанно и често не ни стига време да ги осъществим всичките.

Форматът на нашия фестивал разглежда технологиите като изкуство и допълваща артистична форма. Какво значение им отдавате във вашата работа?

В последните десет години се посветихме да изпробваме различни нови технологии като средство, с което да творим. Днес работата ни включва всевъзможни опити с дигитални медии, в които продължаваме да се усъвършенстваме.

Често гостуващите на RADAR festival beyond music проекти са до толкова спонтанни актове или пък дотолкова зависещи от променливи, че не биха могли да бъдат повторени. В този смисъл те остават тук и сега. Какво е вашето отношение към тук, а към сега?

Нашият проект е изцяло базиран на спонтанността. Съвсем преднамерено сме изградили един спектакъл, който се генерира чрез относителни величини и в който ние играем с полупредсказуемото. “Chromatic Coincidences” е тук и сега и е невъзможно мотивите, които създаваме на живо, да бъдат възпроизведени отново в същия им вид.

Studio Otaika

Какво да очакваме от Вас в Sofia Live Club на 25.03?

Целта ни е да нормализираме смущаващата, изкуствена и неразбираема абстракция като я превърнем в нещо естествено. Така че, очаквайте да бъдете въвлечени в нашия процес.