Защо да ни подкрепите?

Всеки лев има значение. Щедростта на нашите индивидуални дарители, както и на финансовите ни партньори в лицето на бизнес компании, неправителствени организации и културни организации има определяща роля в организирането на RADAR Festival Beyond Music и в позиционирането му като ключово събитие с локално и международно значение.

Фондация за културно развитие СИДЕЯ, която е основен организатор на събитието, е регистрирана като неправителствена организация в обществена полза във Варненския районен съд с ЕФН 0311000072 и е регистрирана в Агенцията по вписванията под номер 176029443. В своите инициативи, организацията е водена от следните цели:

  • децентрализация на културния живот в България;
  • представяне и продуциране на високостойностни артистични проекти;
  • привличане и възпитание на нови публики;
  • стимулиране на културното многообразие и обмена на знание и добри практики;
  • утвърждаване на имиджа на страната като културна дестинация.

Фондация СИДЕЯ се стреми да предостави подкрепа, която надхвърля очакванията на участниците и обществеността като цяло и затова ви каним да се присъедините към това огромно предизвикателство като ни подкрепите, а ние ще използваме вашата подкрепа, за да продължим да домакинстваме всеки август музикални таланти и иноватори от цял свят.